Psychosomatika

Psychosomatika

Oblíbila jsem si větu „Tělo je projekční plátno duše“, která napovídá, že vše je propojené.

Slovo psychosomatika  pochazí ze starověké řečtiny „psyché“ – duše a „soma“ – tělo a vyjadřuje, že se vzájemně ovlivňují a že tedy nejsme pouze skupina dobře fungujících buněk tvořící orgány, svaly a kosti. Pojem psychosomatika je již velmi rozšířený a pro účely komunikace s lidmi jej také používám, ale v dnešní době pro mě již plně nevystihuje esenci vnímání člověka z pohledu zdraví /nemoci , protože ta je mnohem košatější než vystihuje tento technický název.

 

Sousloví upozorňuje, že člověk není „jen tělo“ jak se západní medicína mylně domnívá, ale že jsme ještě něco dalšího. Přesto medicína v praxi nebo právě proto není často stále připravena vidět nás jako bytosti, které vnímají přes tělo, mají emoce a myslí prostřednictvím myšlenek a to vše se vzájemně ovlivňuje a tvoří rovnováhu/nerovnováhu, jejímž výsledkem je stav, který nazýváme zdraví nebo nemoc. 

Naše duše nemá moc nástrojů, kterými nás upozornit na nerovnováhu v jakékoliv oblasti, protože zpravidla nejsme všímaví k jiným signálům než k fyzickým a často musí být silné, abychom jim věnovali pozornost a dokonce se rozhodli něco měnit. Říká se jim symptomy neboli příznaky a skupině příznaků pak nemoc u které někdy „neznáme“ její příčinu. Tam, kde není známá fyzická příčina bylo přiřazeno slovo autoimunitní nebo jiný název a znamená to, že příčina je neznámá a tělo napadá svoje tkáně… ale už nikdo neřeší proč? Naše chytré tělo samo o sobě přeci nechce škodit samo sobě… něco je v nerovnováze, někde je hlubší příčina pro klasickou medicínu neviditelná/odmítaná. Otázka také je do jaké míry chce dnešní zdravotnický sytém doživotně léčit a do jaké míry uzdravit a nechat žít. Stále více vnímám, že cest, jak dojít ke zdraví je mnoho, ale možná ještě není celospolečenský záměr je vidět. Věřím, že se to mění i díky každému člověku objevujícímu cestu jak žít naplněný život ve zdraví.

 

Poslední dobou je pro mě ještě více smysluplnější pohled, že k celistvosti vede propojení těla, emocí a mysli a to vytváří harmonii a spokojený vědomý život.

K přiblížení se tomuto stavu může přispět rozhovor s nastíněním příčiny problému a jeho propojení na úrovni psychické a fyzické, zvědomění aktuálního stavu.

Psychosomatické konzultace nabízím samostatně na základě přání klienta. Stejně tak se dá pracovat samostatně s tělem a tím ovlivnit psychiku/vnímání světa. Jsou to spojené nádoby.. pokud rozvíříme vodu v jedné, tak se hladina zčeří i v druhé nádobě.