Základní informace

Homeopatie pracuje na principu vysokovibrační informace, která pomáhá uvádět do rovnováhy rozladěné nemocné tělo a duši, podobně jako hudebník ladí svůj nástroj do příjemných tónů.

Předností homeopatie je absence nežádoucích účinků, které se objevují při užívání klasických léků, a schopnost zasáhnout příčinu nemoci i na psychické úrovni, a tím uvolnit nemoc z těla na základě principu propojení.

Homeopatie nepotlačuje příznaky, tak jako klasické léky, ale vytváří přesný opak. Uvolňuje, nechává projevit a odejít a v našem moderním světě tomu říkáme vyléčit.

Pokud homeopat zná základy psychosomatiky, pak má k dispozici ještě přesnější obraz onemocnění a může tak velmi cíleně vybrat „lék“. Toho využívá právě post-klasická homeopatie včetně orientace na základě časoprostorové mapy, která umožňuje přesně zacílit léčbu na konkrétní problém nebo vrstvu patologie.

Západní medicína tento algoritmus nezná a funguje na principu potlačení signálů těla, které nám oznamují, že něco není v pořádku. Naše duše k nám promlouvá prostřednictvím těla a často tak výrazně právě proto, že moc neslyšíme skrz jiné komunikační kanály v našem uspěchaném světě. My sami se rozhodujeme, zda našemu tělu a jeho signálům budeme naslouchat nebo je tlumit a tím jej nutit k vysílání radikálnějších a více slyšitelných signálů ze stejných nebo dalších oblastí těla.

Homeopatika se vyrábí z rozličných přírodních zdrojů, jejichž otisk/informace se v konečné fázi naváže nejčastěji na cukerný nosič. Informace se získávají z rostlin, zvířat, minerálů, kovů a dalších prvků  periodické tabulky, ale také z nemocných tkání.

Po vylouhování a maceraci v alkoholu vzniká tinktura, která se dále ředí a dynamizuje. Sloučením 1 dílu tinktury s 99 díly alkoholového rozpouštědla a po jeho dynamizaci vzniká centezimální ředění, CH (čti „cé há“ ), což je u nás typově nejčastěji používané ředění a představuje setinu množství. V homeopatii platí pravidlo, že nízké potence jako například 5 CH, 9 CH více zasahují úroveň těla a používají se převážně v akutní homeopatii a vysoké potence jako 30 CH a vyšší zasahují  více psychiku a používají se při řešení chronických nemocí.