O Jitce

„Směřovat a inspirovat člověka k životu, zdraví a odpovědnosti, jak se cítím, a jak se chci cítit v těle a duši, mi dává smysl a přináší radost do života“

Každý má svoji cestu a svoji „medicínu“ a já si přeji být průvodkyní ke zdraví, radosti, klidu, růstu, svobodě a změně prostřednictvím homeopatie, psychosomatiky, práce s tělem, práce s myslí, detoxikace těla, rozhovoru, otázek nebo k uvědomění, že potřebujete ještě něco jiného nebo někoho jiného až po klasickou medicínu s léky.

„Nic není dobře, nic není špatně“

Vzdělání
Homeopat České školy klasické a postklasické homeopatie
Certifikovaný NLP Master Practitioner
Certifikovaný Coretouch Bodyworker
Lektorka tance
Veterinární lékařka
Zdravotní sestra

Má cesta k homeopatii, psychosomatice a ke komplexnímu pohledu a přístupu ke zdraví a nemoci …

Od raného dětství jsem měla 2 vášně – TANEC a LÉČENÍ všech členů rodiny, nevyjímaje zvířata a děti na táborech. Tak od 10 let jsem byla hlavní „doktor“ rodiny a zatímco se moje sestra krve bála, tak já ji milovala. Měla jsem na starosti lékárničku napěchovanou léky a odpovědně se o ní starala pod dozorem dědečka, jehož snem bylo být lékařem a to se stalo i mým snem (první sen tanečnice se rozplynul). Dělat jednoduše v životě, co mě bude bavit.

Tato záliba nasměrovala mé kroky ke studiu Střední zdravotnické školy, oboru všeobecná sestra. Od myšlenky studovat humánní medicinu mě tehdy ze všeho nejvíce odradil systém, který jsem vnímala v nemocnicích v rámci praxe zdravotní sestry.  Rozhodla jsem se pro kompromis v rámci medicíny a vybrala si obor veterinární lékařka na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno.

Po ukončení studia jsem se této profesi naplno v nemocnici a na klinice věnovala 5 let, přesto mě to táhlo zpátky k lidem. Úplný návrat nastal v okamžiku, kdy se v naší rodině objevilo vážné onemocnění. To mě přirozeně opět vrátilo k člověku, znovu jsem na něj zaměřila pozornost, otevřela oči dokořán a autenticky uviděla, co nabízí klasická medicína dobrého, a kde naopak jsou její limity při uzdravování člověka z chronických nebo závažných nemocí, jako celistvé bytosti skládající se nejen z těla, ale i z duše /ducha/psychiky (vnímáno jako JÁ).

Byla jsem přímo posedlá hledáním, jak to vlastně funguje, jak lze „vyléčit“ rakovinu, jak se lze opravdu uzdravit i z chronických onemocnění, když v alopatické medicíně je zatím zvykem a přijatelné udržovat chronický stav s často nepříznivou prognózou a zda to tak musí být? Nastudovala jsem X lékařských studií a materiálů a také mnoho alternativních metod a „zakázaných“ přístupů. Stále jsem věřila, že musí existovat cesta z jakékoliv diagnózy a nálepky. Hodně jsem se toho naučila a hodně věcí bych již udělala jinak. Bylo to období bouřlivého hledání až fanatismu, které do určité míry stále trvá, protože tato téma mě nepřestává fascinovat a já, okolí i naše vědomí se neustále vyvíjí a mění. Získala jsem hodně zkušeností a poznání a začala rozvíjet a poznávat především sama sebe… . Teď mohu říci, že mojí největší vášní a koníčkem je růst, radost, harmonie a extáze.

Objevila jsem a stále objevuji, že existuje mnoho přístupů, nejen ty které zná nebo uznává klasická medicína, které často efektivně a s minimem nežádoucích účinků pomáhají najít cestu ke zdraví a spokojenosti, a postklasická homeopatie je jeden z nich.

Sama na sobě jsem si vyzkoušela, a zprvu s velkým překvapením, jak HOMEOPATIE působí. Prakticky ihned je to vidět při řešení akutních stavů, zejména u dětí. Obdivuji její velký a často lidmi neodhalený potenciál v procesu uzdravování, zejména při diagnóze chronická nebo stále opakující se nemoc.

Má „profesní“ cesta až sem byla klikatá a vedla z Veterinární nemocnice přes Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv – obor farmakovigilance, tedy sledování a ochrana lidí před nežádoucími účinky léčiv, přes mnoho kurzů osobního rozvoje k rozhodnutí naplno se věnovat individuální a skupinové práci s lidmi.

Absolvovala jsem tříletou homeopatickou školu, inovativní směr POSTKLASICKÁ HOMEOPATIE na České škole klasické homeopatie jejíž otcem a zakladatelem je Mgr. Pavel Opelka, který homeopatii zasvětil svůj život a která je členem EUROPEAN CENTRAL COUNCIL OF HOMEOPATHS, což je platforma pro profesionální homeopatické školy v Evropě. 

Mým záměrem je být Vám průvodkyní na cestě k vnitřní harmonii a fyzickému zdraví a to cestami, které s Vámi rezonují a které si vyberete.

Kromě výše zmíněného dávám ráda pozornost, ať již u sebe nebo klientů, pokud o to mají také zájem, jídlu, které přijímáme, průběžnému čištění těla půsty a zelenými potravinami GW, které mají spoustu benefitů a jeden z mnoha je i chelatačním účinkem, tanci a pohybu, meditaci, vědomému doteku a práci s tělem a dechem a s tím související práci s traumatem, práci s jizvami, propouštění zranění i těch nevědomých technikou NLP a metodou Birth Into Being a velmi mě se mnou rezonuje a vážím si šamanské moudrosti.

Diplom z KLASICKÁ HOMEOPATIE

Osvědčení o Registraci v ČESKÉ KOMOŘE KLASICKÉ HOMEOPATIE /ČKKH/

NLP MASTER PRACTITIONER certifikát

NLP PRACTITIONER certifikát

VÝCVIK V MEDIACI – ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK PRÁCE S TĚLEM – Core TOUCH II

Facilitátor Metody Birth Into Being, Elena Tonetti-Vladimirova certifikát

Mnoho dalších kurzů osobního rozvoje zaměřených na tělo a mysl

Lidé, kteří mě inspirovali/inspirují

Pavel Opelka, Andrew Barnes, Bhagat, Denisa Říha Palečková a Richard Vojík, Elena Tonetti-Vladimirova, Jorge a Kuba, Mark Dzirasa, Karaimi, Zuzana Lásková, moje rodina, moji klienti, můj „kmen“ a mnoho dalších…