Jak pracuji?

Mám ráda jít do hloubky a objevovat neviditelné. Moje vize je nezamrznout v zúženém pohledu na věc, naučené poučce nebo společností nastaveném přesvědčení , ale řídit se intuicí a srdcem a rozvíjet sama sebe a tento rozvoj a neomezený potenciál šířit ke svým klientům.

Vnímám neomezenou inteligenci těla a také že klíč k vlastnímu uzdravení máme v rukou každý  sám. Jen je potřeba chtít se uzdravit a něco pro to aktivně začít dělat. V každém z nás je potenciál být zdravý a lze ho probudit. Mým přáním je být Vám průvodkyní na cestě ke zdraví, radosti a svobodě.

Cest jak aktivovat samoozdravné procesy je mnoho a já Vás ráda provedu po homeopaticko–psychosomatické, psychosomatické nebo fyzické cestě přes tělo a dech.

HOMEOPATICKO-PSYCHOSOMATICKÉ KONZULTACE 

PSYCHOSOMATICKÉ KONZULTACE

OBECNÉ KONZULTACE

ZNOVU SE NARODIT

PRÁCE S DECHEM

PRÁCE S TĚLEM